LEVERERADE BETOR
Börja med att välja vilket odlingsnummer och vilken kampanj du vill hämta data för. Därefter finns möjligheten att begränsa sökningen till en specifik vecka. Lämnas veckorutan tom får du fram data för hela kampanjen. Tryck slutligen på "Hämta data".
Odling Kampanjeår Vecka
             

  Mina leveranser under vald period
Odling nr. Vecka Kalenderdag Lev. nr. Prov nr. Orena
betor
ton
Ren-
het
%
Socker
halt
%
K+Na Sten Blast Skador Rens-
verk
Mindre
bra
uppl.
Fält-
lastn.
Bog-
sering
Back-
ning
Isär-
koppl.
1114256 39 22.09.2009 00395590 173028 38,00 95,4 17,40 3,24       1          
00395608 0 36,88             1          
00395618 0 35,72             1          
00395626 173045 36,98 94,7 16,92 3,65       1          
00395643 173055 41,57 93,7 17,06 3,28       1          
23.09.2009 00395801 0 36,07             1          
00395815 218711 36,04 95,1 17,64 3,46       1          
00395875 0 40,58             1          
00395893 0 34,98             1          
00395932 173155 34,62 92,9 16,58 3,88       1          
00395971 0 35,36             1          
Resultat 406,80                        
43 22.10.2009 00418639 182994 36,67 94,2 17,58 3,20       1          
23.10.2009 00418811 183057 37,14 91,8 17,48 4,04       1          
00418815 0 36,34             1          
00418830 0 34,89             1          
00418857 183072 37,97 94,0 17,76 3,31       1          
00418866 0 35,58             1          
00418878 183082 36,81 93,3 17,20 4,11       1          
00418899 0 36,76             1          
00418947 0 36,24             1          
00418962 183118 35,75 92,7 17,94 3,76       1          
00418988 0 36,43             1          
00419023 220497 37,28 93,4 18,30 3,74       1          
Resultat 437,86                        
2 14.01.2010 00480331 0 20,90             1          
00480379 225779 37,22 91,0 15,04 3,75       1          
225780   90,0 16,12 3,52       1          
00480397 225788 37,02 91,2 16,40 3,72       1          
225789   91,2 16,50 3,75       1          
00480417 107747 31,96 91,8 16,16 3,58       1          
107748   90,7 16,32 3,52       1          
00480420 107750 36,57 91,9 16,66 3,48       1          
107751   89,8 16,60 3,49       1          
00480450 107768 35,45 91,6 15,96 3,46       1          
107769   89,0 16,16 3,37       1          
00480461 107775 33,57 90,9 15,88 3,77       1          
107776   90,3 16,80 3,53       1          
00480505 107804 32,67 91,4 16,16 3,82       1          
107805   90,5 15,84 4,15       1          
00480523 107820 37,30 91,3 16,26 3,99       1          
107821   91,9 15,86 3,82       1          
00480575 107853 35,98 91,9 16,60 3,87       1          
107854   91,3 16,12 3,84       1          
15.01.2010 00480694 225815 35,00 90,1 15,78 3,57       1          
225816   90,6 15,72 3,62       1          
00480705 107911 36,52 92,6 15,80 3,56       1          
107912   91,2 16,44 3,69       1          
00480724 107920 35,32 90,5 16,00 3,43       1          
107921   89,5 16,26 3,29       1          
00480739 107926 36,72 92,7 16,04 3,69       1          
107927   91,0 16,38 3,65       1          
00480757 107935 35,04 89,7 15,98 3,35       1          
107936   89,4 16,12 3,27       1          
00480778 107949 32,17 92,7 15,84 3,66       1          
107950   90,1 15,74 3,54       1          
00480785 107953 35,72 90,3 15,78 3,62       1          
107954   84,7 15,64 3,89 1     1          
00480801 107965 37,45 91,0 16,02 3,66       1          
107966   90,3 15,98 4,12       1          
00480890 108014 36,91 89,7 15,82 3,84       1          
108015   91,6 15,56 3,71       1          
00480964 225876 16,16 91,1 15,68 3,82       1          
Resultat 675,65                        
  Mina veckogenomsnitt och summor *
Vecka Orena
betor
ton
Avräknade
betor
ton
Renhet
%
Socker
halt
%
K+Na Polsocker
mängd
ton
39 406,80 384,01 94,4 17,12 3,50 65,730
43 437,86 408,09 93,2 17,71 3,69 72,270
2 675,65 612,84 90,7 16,05 3,66 98,360
Resultat 1.520,31 1.404,94 92,4 16,82 3,62 236,360
  Mina kampanjegenomsnitt och summor
Kampanj år Kontrakterat
kvotsocker
ton
Orena
betor
ton
Avr.
betor
ton
Renhet
%
Socker
halt
%
Socker
mängd
totalt
ton
Levererat
polsocker
ton
Polsocker
överfört
fr föreg.
år ton
Totalt
levererat
polsocker
ton
Totalt
levererat
polsocker
%
Lev
I-socker
ton
Lev
I-socker
%
2005   700,03 659,83 94,3 18,08 119,29            
2006 82,99 528,01 473,64 89,7 14,35 67,97 67,97   67,97 81,9    
2007 150,04 1.082,85 1.020,18 94,2 18,49 188,64 188,64   188,64 125,7    
2008 211,00 1.217,80 1.127,83 92,6 17,44 196,74 196,74 14,26 211,00 100,0    
2009 191,02 1.520,31 1.404,94 92,4 16,82 236,36 236,36 0,38 236,74 123,9    


*Saknas provvärde för kalendervecka, visas aktuellt ersättningsvärde istället.

Eventuella anmärkningar på analysresultat och/eller transportavvikelser ska meddelas Nordic Sugar inom en vecka efter aktuell leveransvecka. Vänligen beakta att innehållet på denna hemsida omfattas av Nordic Sugars friskrivningsklausul enligt nedan. Vid eventuella avvikelser i redovisade uppgifter gäller grundata lagrade av Nordic Sugar enligt bokföringslagens regler.