LEVERERADE BETOR
Börja med att välja vilket odlingsnummer och vilken kampanj du vill hämta data för. Därefter finns möjligheten att begränsa sökningen till en specifik vecka. Lämnas veckorutan tom får du fram data för hela kampanjen. Tryck slutligen på "Hämta data".
Odling Kampanjeår Vecka
             

  Mina leveranser under vald period
Odling nr. Vecka Kalenderdag Lev. nr. Prov nr. Orena
betor
ton
Ren-
het
%
Socker
halt
%
Sten Blast Skador Rens-
verk
Mindre
bra
uppl.
Fält-
lastn.
Bog-
sering
Back-
ning
Isär-
koppl.
1114256 44 29.10.2008 00326815 0 22,51           1          
00326839 0 38,66           1          
00326876 144417 40,17 92,8 17,86       1          
00326898 144427 37,48 92,9 18,10       1          
00326923 0 37,57           1          
00326941 0 38,05           1          
00326972 144466 38,24 93,5 18,14       1          
00326979 0 35,66           1          
00326988 144477 35,14 93,8 18,20       1          
00327066 144507 35,54 92,1 17,64       1          
00327091 144518 40,63 91,5 17,98   3   1          
Resultat 399,65                      
48 28.11.2008 00350484 0 16,15           1          
00350512 0 42,14           1          
00350541 0 35,86           1          
00350550 153259 35,80 92,1 17,90       1          
00350582 153266 35,34 93,3 18,06       1          
00350612 0 34,88           1          
00350640 153296 33,72 93,2 17,54       1          
00350743 0 34,59           1          
00350746 153341 40,90 93,3 17,18       1          
29.11.2008 00350913 0 38,77           1          
00350964 153413 34,16 92,9 17,42       1          
Resultat 382,31                      
3 12.01.2009 00383611 168661 37,23 92,5 16,54       1          
00383638 168682 35,15 92,7 15,94     5 1          
00383661 168700 38,16 91,9 16,60       1          
00383674 168709 36,54 93,2 17,26       1          
00383701 168725 37,14 93,5 16,76       1          
00383748 0 38,86           1          
00383780 168785 36,30 92,8 16,86       1          
00383790 168793 38,16 92,9 17,32       1          
00383823 168820 38,17 87,2 16,80 1     1          
168821   92,0 17,28       1          
00383880 168854 35,89 91,8 16,96       1          
00383889 168863 35,68 91,1 16,26     5 1          
00383910 168871 28,56 93,0 16,74       1          
Resultat 435,84                      
  Mina veckogenomsnitt och summor *
Vecka Orena
betor
ton
Avräknade
betor
ton
Renhet
%
Socker
halt
%
Polsocker
mängd
ton
44 399,65 370,87 92,8 17,99 66,71
48 382,31 355,56 93,0 17,63 62,67
3 435,84 401,40 92,1 16,78 67,36
Resultat 1.217,80 1.127,83 92,6 17,44 196,74
  Mina kampanjegenomsnitt och summor
Kampanj år Kontrakterat
kvotsocker
ton
Orena
betor
ton
Avr.
betor
ton
Renhet
%
Socker
halt
%
Socker
mängd
totalt
ton
Levererat
polsocker
ton
Polsocker
överfört
fr föreg.
år ton
Totalt
levererat
polsocker
ton
Totalt
levererat
polsocker
%
Lev
I-socker
ton
Lev
I-socker
%
2006 82,99 528,01 473,64 89,7 14,35 67,97 67,97   67,97 81,9    
2007 150,04 1.082,85 1.020,18 94,2 18,49 188,64 188,64   188,64 125,7    
2008 211,00 1.217,80 1.127,83 92,6 17,44 196,74 196,74 14,26 211,00 100,0    
2009 191,02 1.520,31 1.404,94 92,4 16,82 236,36 236,36 0,38 236,74 123,9    
2010 255,67 1.604,51 1.474,54 91,9 16,69 246,11 246,11 12,79 258,90 101,3    


*Saknas provvärde för kalendervecka, visas aktuellt ersättningsvärde istället.

Eventuella anmärkningar på analysresultat och/eller transportavvikelser ska meddelas Nordic Sugar inom en vecka efter aktuell leveransvecka. Vänligen beakta att innehållet på denna hemsida omfattas av Nordic Sugars friskrivningsklausul enligt nedan. Vid eventuella avvikelser i redovisade uppgifter gäller grundata lagrade av Nordic Sugar enligt bokföringslagens regler.