LEVERERADE BETOR
Börja med att välja vilket odlingsnummer och vilken kampanj du vill hämta data för. Därefter finns möjligheten att begränsa sökningen till en specifik vecka. Lämnas veckorutan tom får du fram data för hela kampanjen. Tryck slutligen på "Hämta data".
Odling Kampanjeår Vecka
             

  Mina leveranser under vald period
Odling nr. Vecka Kalenderdag Lev. nr. Prov nr. Orena
betor
ton
Ren-
het
%
Socker
halt
%
Sten Blast Skador Rens-
verk
Mindre
bra
uppl.
Fält-
lastn.
Bog-
sering
Back-
ning
Isär-
koppl.
1114256 38 25.09.2010 00490976 308128 36,84 93,9 16,20       1          
00491018 0 38,94           1          
26.09.2010 00491231 240315 36,33 92,9 15,96       1          
00491246 0 38,66           1          
00491290 0 36,77           1          
00491391 0 38,74           1          
00491435 240375 37,43 93,4 16,46 1     1          
00491468 116194 33,74 93,2 16,50       1          
00491501 0 37,80           1          
00491525 116222 38,38 94,3 16,52   3   1          
00491567 0 38,54           1          
00491581 116242 34,32 93,7 16,50       1          
00491615 0 21,43           1          
Resultat 467,92                      
45 13.11.2010 00529647 0 13,22           1          
00529676 0 40,63           1          
00529690 245409 36,18 91,6 17,06       1          
00529708 0 36,20           1          
00529724 0 37,38           1          
00529754 0 36,00           1          
00529781 128672 34,62 91,4 16,58       1          
00529790 0 39,62           1          
14.11.2010 00529900 0 36,27           1          
00529921 128730 37,11 91,1 17,16       1          
00529932 0 35,93           1          
00529964 128742 40,91 91,5 17,22       1          
00529992 0 34,44           1          
00529993 0 37,33           1          
00530014 128768 37,55 92,1 17,18       1          
00530118 0 35,72           1          
Resultat 569,11                      
51 22.12.2010 00560054 0 23,05           1          
00560058 354782 36,19 92,0 16,98       1          
00560072 354792 37,30 89,0 16,40       1          
00560082 0 34,41           1          
00560088 0 37,11           1          
00560100 354808 35,88 90,7 16,58       1          
00560144 0 39,90           1          
23.12.2010 00560262 354902 35,55 91,0 16,26       1          
00560274 0 37,48           1          
00560285 354913 35,16 92,6 16,76       1          
00560327 0 34,64           1          
00560335 0 35,77           1          
00560336 354952 35,63 90,3 16,74       1          
00560347 0 37,47           1          
00560351 0 35,42           1          
00560373 0 36,52           1          
Resultat 567,48                      
  Mina veckogenomsnitt och summor *
Vecka Orena
betor
ton
Avräknade
betor
ton
Renhet
%
Socker
halt
%
Polsocker
mängd
ton
38 467,92 437,96 93,6 16,36 71,64
45 569,11 520,74 91,5 17,04 88,74
51 567,48 515,84 90,9 16,62 85,73
Resultat 1.604,51 1.474,54 91,9 16,69 246,11
  Mina kampanjegenomsnitt och summor
Kampanj år Kontrakterat
kvotsocker
ton
Orena
betor
ton
Avr.
betor
ton
Renhet
%
Socker
halt
%
Socker
mängd
totalt
ton
Levererat
polsocker
ton
Polsocker
överfört
fr föreg.
år ton
Totalt
levererat
polsocker
ton
Totalt
levererat
polsocker
%
Lev
I-socker
ton
Lev
I-socker
%
2006 82,99 528,01 473,64 89,7 14,35 67,97 67,97   67,97 81,9    
2007 150,04 1.082,85 1.020,18 94,2 18,49 188,64 188,64   188,64 125,7    
2008 211,00 1.217,80 1.127,83 92,6 17,44 196,74 196,74 14,26 211,00 100,0    
2009 191,02 1.520,31 1.404,94 92,4 16,82 236,36 236,36 0,38 236,74 123,9    
2010 255,67 1.604,51 1.474,54 91,9 16,69 246,11 246,11 12,79 258,90 101,3    


*Saknas provvärde för kalendervecka, visas aktuellt ersättningsvärde istället.

Eventuella anmärkningar på analysresultat och/eller transportavvikelser ska meddelas Nordic Sugar inom en vecka efter aktuell leveransvecka. Vänligen beakta att innehållet på denna hemsida omfattas av Nordic Sugars friskrivningsklausul enligt nedan. Vid eventuella avvikelser i redovisade uppgifter gäller grundata lagrade av Nordic Sugar enligt bokföringslagens regler.