Ekonomi

År 2000 hade jag ett arrende på 4,5 ha med chipspotatis. På fältet, vid potatisupptagning, blev det 20 st stenstopp i billen med brytbult. Timkostnaden för tvåradig potatisupptagare,  fyra  sorteringspersonal , två traktorer med följevagnar var då 2400 kronor per timme. Varje stenstopp tog 5 minuter. Kostnaden blev 200 kronor varje gång=4000 kronor. Dessutom gick tre st billfingrar sönder (250 kr st). Summa totalt: 4750 kronor.

Då lejde jag in grävmaskin in på arrendejorden. Tidsåtgången för den blev 1-1,5 timme per hektar, och grävmaskinskostaden var ca 700 kr/timme. Kostnaden för grävmaskinen på denna arealen, 4,5 ha, blev då ca 4200 kronor. Dessutom till kommer bortforsling av sten, och återjämning av fältet. Dessa kostnader får man lägga som värdeökning av marken.

Man har svårt att sätta värde på skadad potatis, i samband med stenstopp. Om billskäret utlösts för brytbult och skadar potatis, samt bulten på skäret sitter snett och skadar knölen, så slipar vi slipar bultskallen eller byter bult. Kommer dessa potatisar i provet, kan det bli tiotusentals kronor i förluster på potatisåkern.