Stensträngläggning och lastning till potatis- och morotsodling.

Så här gör vi

Åkerstubb och fånggröda

besprutas med Roundup senast 20/10. I november, december kör du ut fruktsaft och flytgödsel, om du använder det. Kör med tallriksredskap för inblandning av stubb och fånggröda.

Vid kraftig fånggröda kör vi två gånger, för knäpplarvens skull. Vid förekomst av jordsten, plöj med lite lägre hastighet. Vid stenen blir en håla, svacka. I plogens färdriktning c.a 60 cm fram, finns en sten. Har du flera stenar, ska du anlita grävmaskin med gallerskopa, 1,5 m eller 2 m. Grävmaskinen har en arbetsbredd på 10-20 m. Det går även med traktorgrävare och lastmaskin.

 Bilder

Grävmaskinen börjar i kanten av fältet. Föraren blir välinformerad om svackan/hålan i plöjningen där stenen finns. Är den ej i ena plogriktningen, så är den i den andra. Där han har känt, lägger han stenen i en rad. När grävmaskinen vänder, vid fältets slut, tar en ny teg, lägger han stenen i samma rad. I svackor med dräneringsrör, gräver vi inte djupare än plogdjupet.

När fältet är genomsökt, samlar man 1-3 dumpers. Grävmaskinen lastar upp stenarna på dumpersen. Kostnad c.a 100-200 kronor/lass. Kanske som här 5-6 dumperlass/timme, vid torr väderlek.

Kör gärna med gammal harv, mellan stenraderna, för att göra körbara vägar till dumpersen. Efter lastning, fyller vi igen kubikmeterstora hål med jord eller dyligt. Vi har själva fyllt upp med potatissten med mycket jord i.

Bilder

Därefter harvar vi med stubbharv, typ Vibroflex, en till tio gånger. Vi har kopplat ihop FörSimba med tätpinnad Vibroflex. Därefter plockar vi sten med lastmaskin mellan harvningarna. Vi tar alla stenar som är av handbollsstorlek och större.  Vid större stenmängder kan lastmaskinen plocka från kanten, fram och tillbaka, och lägga stenarna i små högar med jord i stengrepen, som torkar i stenhögen. Därefter lastas stenarna i dumpersen.   

Bilder

Om du trots allt fortfarande har sten kvar efter tio harvningar gör vi följande: Vi kupar upp jorden till stensträngläggningsbäddar. Sedan harvar vi ut dessa igen med Vibroflex. Då kommer de flesta stenar, typ spannstorlek och större fram i ytan lätt att plocka med lastmaskin.

Vid tung lerjord kan man bäddfräsa eller prova köra med en stubbharv innan uppkupning. Den fördelar och för in luft i jorden.

Finns det mycket småsten kan man direktlasta. (Förr körde vi två lass sten och ett lass jord i svackor. Det var mycket omständigt och tidsödande). Nu strängar vi helst i sidled. På backen lägger vi stenen ovanpå färdig bädd, och i svackan med jord- och lerknutor, lägger vi ner som vanlig stensträngläggning.

 

Fortsättning följer........

Startsidan