NÖBBELÖVSGREPEN

Nöbbelövsgrepen är framtagen för potatisodling där det finns jordsten. Först kupas bäddar upp för stensträngläggning. I delar av fältet som uppkupningsplogen har hoppat på stenar markeras jordsten. Därefter går grävmaskinen på tvären över kuporna. Grepen känner igenom kupan och stenen glider upp och läggs i högar.

Ytan harvas och därefter plockas större stenar med lastmaskin. Sedan kupas fältet upp igen.  När stensträngläggaren kommer finns där bara småstenar som kan lastas av stensträngaren. Detta blir ett modernt, rationellt och effektivt sätt att röja sten på. Nöbbelövsgrepen passar till 30-50 tons grävmaskin med S70-80 fäste.

 

www.alf-nilsson.se     Telefon 0708-236181