Vattenuttag

Du behöver ingen vattendom till borran, men du ska mäta, och journalföra, som om du har en vattendom. Dialog med Länsstyrelsen är bra. Länsstyrelsen vet vad som gäller.

Blivande mätföreningen träffas 24 mars kl. 19 i Tingsgården, Tings Nöbbelöv.

Medtag karta, med en radie på 1500 m runt borran. Märk ut borran, storlek och djup, samt grannarnas borror och djup. Märk även ut grävda brunnar, och deras djup. Dessa uppgifter ska vi lämna vidare till Sweco. Sedan föreslår Sweco lämpliga mätpunkter.

 

Info. Interimstyrelsen Nils, Lars Arne, Ola, Simon och Alf har möte på HS 29 mars kl 09,00 hos Peter.

Info. Interimstyrelsen träffas hos Alf den 6 april kl 19 för genomgång av stadgar.

 

INBJUDAN TILL STÄMMA FÖR TRÄNE, VÄ, NORRA ÅSUM VATTENFÖRENING.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

TISDAGEN DEN 27 APRIL 2010 KL. 19,00 PLATS TINGSGÅRDEN I NÖBBELÖV.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

VÄLKOMNA INTERIMSTYRELSEN.

The Absolut Company inbjuder vattenföreningen till ett samrådsmöte där vi ges möjlighet att komma med frågor och lämna synpunkter.

Tisdagen den 1 juni 2010 kl 14,00.